Matura ustna z języka angielskiego

II.2. Relacjonowanie wydarzeń

Kolejne zadanie egzaminacyjne sprawdza Twoją umiejętność relacjonowania przeszłych wydarzeń. Bez wątpienia ten typ zadań jest trudniejszy niż udzielanie i uzyskiwanie informacji i w sposób dużo pełniejszy daje obraz twoich umiejętności. językowych. Zadanie składa się z trzech podpunktów - za poprawną realizację każdego z nich otrzymujesz po jednym punkcie. Maksymalnie zatem za treść swojej wypowiedzi możesz uzyskać trzy punkty. Teoretycznie można więc przyjąć, że Twoja relacja składająca się zaledwie z trzech zdań pozwoli uzyskać Ci trzy punkty za treść wypowiedzi. Taka wypowiedź z pewnością nie zapewni Ci jednak żadnych punktów za umiejętności językowe. Opowiadasz w końcu o pewnych wydarzeniach, więc Twoja historia powinna mieć początek, rozwinięcie i zakończenie. Nawet minimaliści powinni zatem pomyśleć o sformułowaniu co najmniej pięciu zdań: jedno zdanie wstępu, trzy zdania realizujące podpunkty zadania, jedno zdanie zakończenia Osoby o nieco większych ambicjach i umiejętnościach językowych powinny spróbować odnieść się do każdego podpunktu przynajmniej w trzech zdaniach, co razem ze wstępem i zakończeniem da wypowiedź składającą się z około jedenastu zdań. Przyjmując, że wypowiedzenie jednego zdania zajmuje około pięciu sekund, cała wypowiedź trwałaby około minuty. Szacunki te nie uwzględniają oczywiście ewentualnych pauz. Jeśli jednak Twoja znajomość języka jest na przyzwoitym poziomie, to relacjonowanie wydarzeń jest typem zadania, które pozwoli rozwinąć Ci skrzydła. Jeśli w twojej relacji pojawia się jakaś osoba, dlaczego nie miałbyś jej opisać? Nawet najbardziej podstawowy opis osoby to około pięciu zdań. Wydarzenia, które będziesz relacjonował, rozgrywają się przecież w jakimś miejscu. Opisz to miejsce! Często w kolejnych rozdziałach odsyłany będziesz do III części podręcznika poświęconej opisowi ilustracji. Znajdziesz tam wiele zwrotów, które bez obawy możesz wykorzystać podczas relacjonowania wydarzeń. Zapamiętaj: relacjonując wydarzenia przeszłe pamiętaj, by zrealizować wszystkie zawarte w zadaniu polecenia. Zwróć uwagę, że niektóre podpunkty zawierają dwa polecenia. Twoja wypowiedź powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Staraj się wykorzystać podczas relacji znane Ci słownictwo. Nie próbuj formułować w myślach zdań po polsku i przekładać je słowo po słowie na język angielski. Bardzo łatwo wtedy o błąd. Przypomnij sobie raczej znane Ci angielskie wyrażenia i słowa, i pomyśl, w jaki sposób utworzyć z nich swoją wypowiedź. Swoją relację możesz rozbudować wplatając w nią opisy miejsc i osób. Mam nadzieję, że następne rozdziały przekonają nawet minimalistów, że wcale nie jest trudno nieco bardziej rozbudować swoją wypowiedź polegającą na relacjonowaniu wydarzeń przeszłych. Scenariusz rozmowy pozostawia zwykle bardzo dużo swobody, jeśli chodzi o treść twoje wypowiedzi i szczegóły, które w niej poruszasz. Można więc dużo wcześniej przygotować sobie parę zdań, które będziesz mógł użyć przy relacjonowaniu dowolnych wydarzeń. Ważne jest także, byś właściwie stosował czasy przeszłe. Od tego właśnie zaczniemy.

II.2.1.Czasy używane podczas relacji

Trzy podstawowe czasy używane podczas relacjonowania wydarzeń przeszłych to: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Nie oznacza to oczywiście, że w Twojej wypowiedzi nie mogą znaleźć się także inne czasy. Jednak te, które wymieniliśmy wyżej, stanowić będą podstawę Twojej relacji. Przypomnijmy sobie bardzo skrótowo konstrukcję użycie każdego z tych czasów.

Past Simple

W największym skrócie, czas Past Simple stosujemy mówiąc o wydarzeniach, które dokonały się w okresie zakończonym w przeszłości. Zeszły rok się zakończył, więc mówiąc o tym, co dokonało się w zeszłym roku (last year), użyjesz czasu Past Simple. Dzień wczorajszy (yesterday) się zakończył. Zakończył, a zatem stosujesz Past Simple.

Fragment książki Karoliny Halczuk Matura ustna z języka angielskiego