Strona wykorzystuje cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Możesz zmienić dostęp do cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej w polityce plików cookies.
Matura-motywy-opracowania

Motywy literackie

Opracowania lektur

Matura ustna z języka angielskiego

Polityka plików cookies

Korepetycje domowe. Język angielski

Jak mówić po angielsku. Wzory dialogów do matury i egzaminów.
Matura ustna z języka angielskiego

II.2. Relacjonowanie wydarzeń

Kolejne zadanie egzaminacyjne sprawdza Twoją umiejętność
relacjonowania przeszłych wydarzeń.Bez wątpienia ten typ zadań
jest trudniejszy niż udzielanie i uzyskiwanie informacji i w
sposób dużo pełniejszy daje obraz twoich umiejętności językowych.
Zadanie składa się z trzech podpunktów - za poprawną realizację
każdego z nich otrzymujesz po jednym punkcie. Maksymalnie zatem
za treść swojej wypowiedzi możesz uzyskać trzy punkty.
Teoretycznie można więc przyjąć, że Twoja relacja składająca się zaledwie z trzech zdań
pozwoli uzyskać Ci trzy punkty za treść wypowiedzi. Taka wypowiedź z pewnością nie
zapewni Ci jednak żadnych punktów za umiejętności językowe. Opowiadasz w końcu
o pewnych wydarzeniach, więc Twoja historia powinna mieć początek, rozwinięcie
i zakończenie. Nawet minimaliści powinni zatem pomyśleć o sformułowaniu co
najmniej pięciu zdań:
-jedno zdanie wstępu
-trzy zdania realizujące podpunkty zadania
-jedno zdanie zakończenia
Osoby o nieco większych ambicjach i umiejętnościach językowych powinny spróbować
odnieść się do każdego podpunktu przynajmniej w trzech zdaniach, co razem ze wstępem
i zakończeniem da wypowiedź składającą się z około jedenastu zdań. Przyjmując, że
wypowiedzenie jednego zdania zajmuje około pięciu sekund, cała wypowiedź trwałaby około
minuty. Szacunki te nie uwzględniają oczywiście ewentualnych pauz.
Jeśli jednak Twoja znajomość języka jest na przyzwoitym poziomie, to relacjonowanie
wydarzeń jest typem zadania, które pozwoli rozwinąć Ci skrzydła. Jeśli w twojej relacji

pojawia się jakaś osoba, dlaczego nie miałbyś jej opisać?
Nawet najbardziej podstawowy opis osoby to około pięciu zdań.
Wydarzenia, które będziesz relacjonował, rozgrywają się
przecież w jakimś miejscu. Opisz to miejsce! Często w kolejnych
rozdziałach odsyłany będziesz do III części podręcznika
poświęconej opisowi ilustracji. Znajdziesz tam wiele zwrotów, które
bez obawy możesz wykorzystać podczas relacjonowania wydarzeń.
Zapamiętaj

Relacjonując wydarzenia przeszłe pamiętaj, by zrealizować
wszystkie zawarte w zadaniu polecenia. Zwróć uwagę, że niektóre
podpunkty zawierają dwa polecenia. Twoja wypowiedź powinna mieć
wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Staraj się wykorzystać podczas
relacji znane Ci słownictwo. Nie próbuj formułować w myślach zdań po
polsku i przekładać je słowo po słowie na język angielski. Bardzo
łatwo wtedy o błąd. Przypomnij sobie raczej znane Ci angielskie
wyrażenia i słowa, i pomyśl, w jaki sposób utworzyć z nich swoją
wypowiedź. Swoją relację możesz rozbudować wplatając w nią opisy
miejsc i osób. Mam nadzieję, że następne rozdziały przekonają
nawet minimalistów, że wcale nie jest trudno nieco bardziej
rozbudować swoją wypowiedź polegającą na relacjonowaniu
wydarzeń przeszłych. Scenariusz rozmowy pozostawia zwykle bardzo
dużo swobody, jeśli chodzi o treść twoje wypowiedzi i
szczegóły, które w niej poruszasz. Można więc dużo
wcześniej przygotować sobie parę zdań, które będziesz mógł
użyć przy relacjonowaniu dowolnych wydarzeń. Ważne jest także,
byś właściwie stosował czasy przeszłe.
Od tego właśnie zaczniemy.

II.2.1.Czasy używane podczas relacji

Trzy podstawowe czasy używane podczas relacjonowania wydarzeń
przeszłych to:
Past Simple
Past Continuous
Past Perfect
Nie oznacza to oczywiście, że w Twojej wypowiedzi nie mogą znaleźć się
także inne czasy. Jednak te, które wymieniliśmy wyżej, stanowić będą
podstawę Twojej relacji. Przypomnijmy sobie bardzo skrótowo konstrukcję
użycie każdego z tych czasów.
Past Simple
W największym skrócie, czas Past Simple stosujemy mówiąc o wydarzeniach, które
dokonały się w okresie zakończonym w przeszłości. Zeszły rok się zakończył, więc
mówiąc o tym, co dokonało się w zeszłym roku (last year), użyjesz czasu Past
Simple. Dzień wczorajszy (yesterday) się zakończył. Zakończył, a zatem stosujesz
Past Simple.

Fragment książki Karoliny Halczuk

Matura ustna z języka angielskiego

Polecamy

eDarling

Praca na wakacje za granicą

Dodatkowa praca