Motywy literackie

Motyw snu

Literatura podmiotu:
Johann Wolfgang von Goethe, Liryki i ballady, Nasza Księgarnia, Warszawa 1955, (Król Olch)
Jan Kochanowski, Treny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981
Adam Mickiewicz, Dziady część III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998
Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Siedmioróg, Wrocław 1997
William Shakespeare, Sen nocy letniej, Znak, Kraków 2000
Stanisław Wyspiański, Wesele, wstęp T.Nyczek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996
Literatura przedmiotu:
Mirosława Bukowska-Schielmann, Ja w śnie narodu przeklętym, uśpiony: Stanisława Wyspiańskiego dramaty - sny,
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994
Sigmund Freud, Wstęp do psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
Stanisław Gębala, Wśród szyderców i gdzie indziej, Katowice 1981
Stanisław Grzeszczuk, Kochanowski i inni, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1981
Dziady cz.III - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Wesele - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989

Motyw miasta

Literatura podmiotu
Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979
Albert Camus, Dżuma, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1992
Adam Mickiewicz, Dziady część III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998
Bolesław Prus, Lalka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Beskidzka Oficyna Wydawnicza Bielsko-Biała 1993
Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Czytelnik, Warszawa 1984
Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995
Literatura przedmiotu
Stanisław Burkot, Miron Białoszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992
Zygmunt Jan Jakubowski, Stefan Żeromski, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964
Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
Dziady cz.III - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Lalka - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Quo vadis - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Przedwiośnie - opracowanie, Andrzej I.Kordela, Marcin Bodych
Janina Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975
Alina Ładyka, Henryk Sienkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971
Henryk Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
Danuta Polańczyk, III część Dziadów Adama Mickiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2006
Waleria Szydłowska, Camus, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002

Motyw sądu ostatecznego

Literatura podmiotu
Józef Czechowicz, Wybór poezji, oprac. Tadeusz Kłak, Ossolineum, Wrocław 1985
Jan Kasprowicz, Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław 1973
Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa 1994
George Orwell, Rok 1984, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1994
Literatura przedmiotu
Ryszard Chodźko, Wyobraźnia wyzwolona, Oficyna Wydawniczo-Artystyczna NOVA ERA, Białystok 1992
Tadeusz Kłak, Czechowicz - mity i magia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973
Jan Józef Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878 -1891, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967
Andrzej Zdzisław Makowiecki, Młoda Polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981
Stanisław Nowicki, Pół? wieku czyśćca, Aneks, Londyn 1986
Henryk Słabek, Intelektualistów obraz własny, Książka i Wiedza, Warszawa 1997
Zbigniew Sudolski, Krasiński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989

Motyw dziecka

Literatura podmiotu
William Golding, Władca much, Czytelnik, Warszawa 1992
Jan Kochanowski, Treny, Norbertinum, Lublin 1998
Maria Konopnicka, Miłosierdzie gminy. Mendel Gdański, Arcanum, Bydgoszcz 1990
Maria Konopnicka, Nasza szkapa,Wydawnictwo Promocja, Wrocław 2001
Zofia Nałkowska, Medaliony, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań?1984
Eliza Orzeszkowa, Tadeusz. A...B...C..., Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1985
Bolesław Prus, Anielka, Wydawnictwo Kama, Warszawa 1995
Bolesław Prus, Antek, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1994
Bolesław Prus, Sieroca dola, Gebethner Wolff, Warszawa 1949
Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1994
Henryk Sienkiewicz, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1997
Literatura przedmiotu
Philippe Aries, Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995
Alina Brodzka, Maria Konopnicka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964
Jan Detko, Eliza Orzeszkowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971
Stanisław Grzeszczuk, Kochanowski i inni, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1981
Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
Janina Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975
Alina Ładyka, Henryk Sienkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971
Henryk Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
Przemysław Mroczkowski, Zarys historii literatury angielskiej: od preromantyzmu
do czasów najnowszych, Uniwersytet Śląski, Katowice 1978

Motyw diabła

Literatura podmiotu
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1991
Witold Bunikiewicz, Żywoty diabłów polskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002
Dante, Boska komedia, oprac. Kalikst Morawski, Ossolineum, Wrocław 1986
Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Akademia, Toruń 1994
Jarosław Iwaszkiewicz, Matka Joanna od Aniołów, Książka i Wiedza, Warszawa 1975
Jan Kasprowicz, Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław 1990 (Dies irae, Święty boże)
Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, Zielona Sowa, Kraków 2004, (Pani Twardowska)
Adam Mickiewicz, Dziady część III, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2006
Juliusz Słowacki, Kordian, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa 1994
Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy, abo wiersze polskie, posł. Paulina Buchwald-Pelcowa, Czytelnik, Warszawa 1978
Literatura przedmiotu
Maria Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1985
Diabeł w literaturze polskiej, red. tomu Tadeusz Błażejewski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998
Gordon Fee, Douglas Stuart, Jak czytać Biblię, przekł. Renata i Janusz Szorc, Kerygma, Michigan 1982
Dziady cz.III - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Krzysztof Kościelniak, Zło osobowe w Biblii, Wydawnictwo M, Kraków 2002
Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
Michał Rożek, Diabeł w kulturze polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 1993
Maximilian Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze, przeł.Jacek Illg, Znak, Kraków 1999
Marco Tosatti, Śledztwo w sprawie szatana, przeł. Joanna Zarzycka, Salwator, Kraków 2004
Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
Roman Zając, Szatan w Starym Testamencie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998

Motyw wędrowca, podróżnika

Literatura podmiotu
Gordon George Byron, Giaur, tł. Adam Mickiewicz, Siedmioróg, Wrocław 1996
Homer, Odyseja, oprac. Jerzy Łanowski, Ossolineum, Wrocław 1992
Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995
Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Siedmioróg, Wrocław 1998
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie, Czytelnik, Warszawa 1954
Juliusz Słowacki, Kordian, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa 1994
Stachura, Wybór wierszy, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982
Jonathan Swift, Podróże Guliwera, Agencja Wydawnicza Liberal, Kraków 1992
Literatura przedmiotu
Maria Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1985
Zbigniew Goliński, Nad tekstami Krasickiego, Ossolineum, Wrocław 1966
Sante Graciotti, Od Renesansu do Oświecenia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991
Stanisław Helsztyński, Od Chaucera do Ezry Pounda, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976
Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945 - 1975, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
Feliks Kazimierz Kumaniecki, Homer, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974
Stanisław Makowski, Juliusz Słowacki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980
Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989
Roman Wołoszyński, Ignacy Krasicki: utopia i rzeczywistość, Ossolineum, Wrocław 1970
Juliusz Żuławski, Byron nieupozowany, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979

Motyw poety

Literatura podmiotu
Władysław Broniewski, Poezje, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988
Zbigniew Herbert, Pan Cogito, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001
Zbigniew Herbert, Poezje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa 1994
Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2006
Juliusz Słowacki, Kordian, Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa 1994
Wisława Szymborska, Wieczór autorski, Anagram, Warszawa 1992
Literatura przedmiotu
Maria Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1985
Encyklopedia literatury polskiej, pod red. Elżbiety Zarych, Zielona Sowa, Kraków 2005
Andrzej Kaliszewski, Zbigniew Herbert, Sponsor, Kraków 1993
Sławomir Kędzierski, Wiersze Władysława Broniewskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974
Zbigniew Sudolski, Krasiński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
Dorota Wojda, Milczenie słowa: o poezji Wisławy Szymborskiej, "Universitas", Kraków 1996

Motyw kobiety

Literatura podmiotu
Maria Dąbrowska, Noce i dnie, t.1-4, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999
Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Zielona Sowa, Kraków 2004
Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła, Zielona Sowa, Kraków 2005
Eliza Orzeszkowa, Marta, Universitas, Kraków 2004
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Siedmioróg, Wrocław 1997
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Zielona Sowa, Kraków 2003
William Shakespeare, Makbet,oprac. Irena Janicka, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1997
Sofokles, Antygona, "Kama", Warszawa 1997
Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, Zielona Sowa, Kraków 1997
Stefan Żeromski, Siłaczka, Morex, Warszawa 1994
Literatura przedmiotu
Jan Detko, Eliza Orzeszkowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971
Nad Niemnem - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Quo vadis - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Jan Kott, Szekspir współczesny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997
Julian Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985
Stefan Lichański, "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987
Alina Ładyka, Henryk Sienkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971
Henryk Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
Roman Taborski, "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987
Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989

Motyw tańca

Literatura podmiotu
Jan Kochanowski, Pieśni, Ossolineum, Wrocław 1981
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Orkla Press Polska, Warszawa 2005
Adam Mickiewicz, Dziady część III, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2006
Czesław Miłosz, Wiersze wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
Sławomir Mrożek, Tango, Polska Macierz Szkolna, Londyn 1983
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Zielona Sowa, Kraków 2003
Stanisław Wyspiański, Wesele, wstęp T.Nyczek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996
Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa1995
Literatura przedmiotu
Maria Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1985
Epoki literackie: wielki leksykon literatury polskiej, red. Justyna Bajda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005
Stanisław Grzeszczuk, Kochanowski i inni, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1981
Barbara Gutkowska, O "Tangu" i "Emigrantach" Sławomira Mrożka, "Książnica", Katowice 1998
Dziady cz.III - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Pan Tadeusz - opracowanie, Andrzej I.Kordela, Marcin Bodych
Wesele - opracowanie, Andrzej I.Kordela
Julian Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985
Stefan Lichański, "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987
Danuta Polańczyk, III część Dziadów Adama Mickiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2006
Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
Krystyna Zbijewska, Przybliżyć "Wesele", Galicyjska Agencja Wydawnicza, Kraków 2000